تعرفه طراحی لوگو

تعرفه طراحی لوگو
لوگوی تصویری (مفهومی)

لوگوی تصویری (مفهومی)

 • طراحی 2 کانسبت
 • رصد لوگوی رقبای برند
 • طراحی و اجرا توسط طراحان حرفه ای
 • 4 روز کاری

لوگوی تصویری (مفهومی)

درخواست مشاوره رایگان
لوگوی نوشتاری(انگلیسی)

لوگوی نوشتاری(انگلیسی)

 • طراحی 2 کانسبت
 • رصد لوگوی رقبای برند
 • طراحی و اجرا توسط طراحان حرفه ای
 • 4 روز کاری

لوگوی نوشتاری(انگلیسی)

درخواست مشاوره رایگان
لوگوی ترکیبی

لوگوی ترکیبی

 • طراحی 3 کانسبت
 • رصد لوگوی رقبای برند
 • طراحی و اجرا توسط طراحان حرفه ای
 • 10 روز کاری

لوگوی ترکیبی

درخواست مشاوره رایگان
لوگوی نوشتاری(فارسی انگلیسی)

لوگوی نوشتاری(فارسی انگلیسی)

 • طراحی 3 کانسبت
 • رصد لوگوی رقبای برند
 • طراحی و اجرا توسط طراحان حرفه ای
 • 10 روز کاری

لوگوی نوشتاری(فارسی انگلیسی)

درخواست مشاوره رایگان